Zarządzanie konfliktami

Podzielam zdanie wielu autorytetów z dziedziny mediacji, dla których to nie konflikt jest przyczyną nieporozumień, ale sposób, w jaki ludzie do niego podchodzą.

Spory są praktycznie nie do wyeliminowania wśród współegzystującej grupy ludzi. Powodują często duże zmiany w istniejących relacjach, zaś mediacja pomaga nadać tym zmianom pożądany kierunek i wyekstrahować z konfliktu pewną wartość dodaną, którą on ze sobą niesie, a dzięki temu wręcz ulepszyć funkcjonowanie skonfliktowanej niegdyś grupy i ujawnić nowy potencjał jej uczestników.