USTAWA

Wchodzi w życie ustawa z dn. 05/08/2015 o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015 r. poz. 1348). Od tej pory banki, ubezpieczyciele i inne instytucje finansowe w przypadku nie uwzględnienia reklamacji klienta będą zobowiązane do pouczenia o możliwości skorzystania z mediacji.

USTAWA