„Rola mediacji w społecznym rozwoju przedsiębiorstw” w Prawo Europejskie w Praktyce

Polecam lekturę mojego artykułu pt. „Rola mediacji w społecznym rozwoju przedsiębiorstw” opublikowanego przez Prawo Europejskie w praktyce Nr 9/10 (171/172). s. 69-77. Tekst jest próbą wykazania, że mediacja znakomicie wpisuje się w aktualne trendy zarządzania uwzględniające wartości etyczne, koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka, jak również może stanowić narzędzie budowania kapitału społecznego.

„Rola mediacji w społecznym rozwoju przedsiębiorstw” w Prawo Europejskie w Praktyce