PUBLIKACJA DLA FOR „WŁOSKIE LABORATORIUM MEDIACJI”

PUBLIKACJA DLA FOR „WŁOSKIE LABORATORIUM MEDIACJI”
Zachęcam do lektury mojej publikacji pt. „Włoskie laboratorium mediacji” zamieszczonej na stronie Fundacji „FORUM OBYWATLELSKIEGO ROZWOJU”:
http://www.for.org.pl/pl/a/4229,Analiza-172016-Wloskie-laboratorium-mediacji

PUBLIKACJA DLA FOR „WŁOSKIE LABORATORIUM MEDIACJI”