Międzynarodowy Dzień Mediacji – 17.10. 2019 r. w Sądzie Polubownym przy KNF

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI świętowany w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego skłania do satysfakcjonujących podsumowań: systematycznie z roku na rok wzrasta liczba instytucji finansowych składających wnioski o mediację. Liderem pozostaje sektor ubezpieczeniowy – 1883 wnioski w 2019 r. Od lat utrzymujemy imponująco wysoką skuteczność mediacji – ponad 80% spraw kończymy zawarciem ugody.

Międzynarodowy Dzień Mediacji – 17.10. 2019 r. w Sądzie Polubownym przy KNF