MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „MEDIACJA MISJĄ DOBRYCH USŁUG”

10.10.2016 r. Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizował Konferencję „Mediacja misją dobrych usług”/ ”Mediation as a mission of good offices”. Wielu znakomitych prelegentów z różnych państw podzieliło się swoimi doświadczeniami. Nie zabrakło również ciekawych dyskusji w grupach roboczych, z których wnioski mają zostać przekazane organizatorowi – Ministerstwu Sprawiedliwości.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „MEDIACJA MISJĄ DOBRYCH USŁUG”