Mediacje sądowe

MEDIACJA SĄDOWA

Jestem wpisana na listę mediatorów stałych przez Prezesa Sądu Okręgowego dla m.st. Warszawy w Warszawie oraz przez Prezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi w Warszawie i prowadzę mediacje w sprawach gospodarczych i cywilnych.