SZKOLENIE: MEDIACJA W PROCESIE REKLAMACJI

8 czerwca br. poprowadziłam szkolenie dla podmiotów rynku finansowego zorganizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „MEDIACJA W PROCESIE REKLAMACJI”. Bardzo cieszy zainteresowanie mediacją wśród banków i chęć korzystania z tej możliwości polubownego rozwiązania sporu w procesie reklamacji wprowadzonej Ustawą o rozpoznawaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 05.08.2015 r.

SZKOLENIE: MEDIACJA W PROCESIE REKLAMACJI