MEDIACJA PIERWSZY RAZ NA TARGACH CSR

Promując mediację na targach CSR zwracałam uwagę, że warto wpisywać do umów klauzule mediacyjne i informować o stosowaniu dobrej praktyki, jaką jest mediacja, aby pokazać interesariuszom jak ważne są dla nas relacje z nimi. Mediacja oddając rozwiązanie sporu w ręce samych zainteresowanych daje im poczucie wpływu i zarazem odpowiedzialności za decyzję. A pokazując postawę odpowiedzialności w prowadzeniu biznesu tworzy się przestrzeń do budowania trwałych relacji opartych na dialogu i zaufaniu.

Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

 

MEDIACJA PIERWSZY RAZ NA TARGACH CSR