MEDIACJA DOBRĄ PRAKTYKĄ JEST!

Na stronie fundacji FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU ukazał się artykuł mojej autorstwa nt. możliwości zastosowania mediacji jako dobrej praktyki biznesu odpowiedzialnego społecznie. Wszystkim, którym bliskie jest zagadnienie CSR zachęcam do lektury: http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/mediacja-dobra-praktyka-biznesu-odpowiedzialnego-spolecznie/

MEDIACJA DOBRĄ PRAKTYKĄ JEST!