Konsultacje społeczne

Mediacja może być bardzo pomocnym narzędziem w szukaniu porozumienia pomiędzy zwaśnionymi grupami społecznymi oraz w budowaniu dialogu z przedstawicielami różnych grup interesów, środowisk, czy kultur.