Konferencja na Uniwersytecie Warszawskim „Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”

Czy zwiększenie udziału ławników w postępowaniach sądowych albo wprowadzenie sędziów pokoju usprawni wymiar sprawiedliwości? Zamiast powoływać nowe instytucje, co do których z jednej strony zachodzą wątpliwości natury konstytucyjnej, z drugiej zaś strony wiążą się z generowaniem znacznych kosztów, warto wykorzystać potencjał jaki ma mediacja. M.in o tym mówiłam podczas konferencji na Uniwersytecie Warszawskim 07.04.2018 r.

Konferencja na Uniwersytecie Warszawskim „Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”