Facylitacja

FACYLITACJA

Stosowanie różnego rodzaju technik ułatwiających i wspierających komunikację oraz służących osiągnięciu zamierzonych celów, np. podczas konsultacji społecznych, zgromadzeń akcjonariuszy.