Aktualności

Konferencja na Uniwersytecie Warszawskim „Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”

Czy zwiększenie udziału ławników w postępowaniach sądowych albo wprowadzenie sędziów pokoju usprawni wymiar sprawiedliwości? Zamiast powoływać nowe instytucje, co do których z jednej strony zachodzą wątpliwości natury konstytucyjnej, z drugiej zaś strony wiążą się z generowaniem znacznych kosztów, warto wykorzystać

MEDIACJA DOBRĄ PRAKTYKĄ JEST!

Na stronie fundacji FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU ukazał się artykuł mojej autorstwa nt. możliwości zastosowania mediacji jako dobrej praktyki biznesu odpowiedzialnego społecznie. Wszystkim, którym bliskie jest zagadnienie CSR zachęcam do lektury: http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/mediacja-dobra-praktyka-biznesu-odpowiedzialnego-spolecznie/