03.10.2019 r. Panel dyskusyjny w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Dziękuję Centrum Mediacji LEWIATAN za zaproszenie do panelu dyskusyjnego „Przyszłość mediacji cywilnej w Polsce w świetle najnowszych zmian do kodeksu postępowania cywilnego. Negocjacje i mediacje w praktyce organów ścigania i sądów karnych.”. A Uczestnikom dziękuję za okazane zainteresowanie oraz ciekawe pytania.

03.10.2019 r. Panel dyskusyjny w Sądzie Okręgowym w Warszawie